Izvoz Robe

Izvozimo robu u preko pedeset zemalja evrope kao i na domaćem tržištu. Najviše izvozimo robu koja je 100% organskog porekla.

Žitarice

Bavimo se proizvodnjom organske pšenice, suncokreta, ječma, raži, uljane repice, i sva roba je sertifikovana od ovlašćene firme za izdavanje sertifikata.

Voćarstvo

Bavimo se proizvodnjom organske jabuke, višnje, kruške, šljive i sva roba je sertifikovana od ovlašćene firme za izdavanje sertifikata.

Ostale mogućnosti

Imamo mogućnosti da navodnjavamo preko hiljadu hektara zemljišta iz naših veštačkih jezera. Imamo i oko četrdeset hektara pod krovom kao što su farme i magacini i objekti za sopstvenu upotrebu. Navodnjavanje predstavlja hidrotehničku meru za poboljšanje fizičkih osobina zemljišta dodavanjem vode, kako bi smo postigli optimalnu vlagu za vreme vegetacije i tako postižemo optimalni prinos. Navodnjavanje se sprovodi tokom jednog dela vegetacije ili tokom celog vegetacijskog perioda. Voda se koristi iz vodenih veštačkih jezera. Prema načinu pretvaranja toka vode u kapilarnu vodu u zemljištu, postoje tri metode navodnjavanja: površinsko i kišenje.

Šta još nudimo

Pored svih ostalih poseda imamo posed i sportskih igrališta i bazena, tako da držimo letnju školu tenisa za decu koju mi finansiramo i planiramo da je širimo. Do sada je prošlo preko 100 deteta uzrasta od 6 do 14 godina starosti.